Kurzy SBS
Spišská Nová Ves

Potrebujete získať preukaz
odbornej spôsobilosti
pre prácu v SBS?

S nami ho získate!

Od školiaceho strediska 
akreditovaného Ministerstvom Vnútra 

Prihlásiť sa na kurz

Najbližší termín kurzu

Kurzy, ktoré musí absolvovať každý budúci pracovník alebo prevádzkobateľ SBS

Typy kurzov

Preukaz odbornej
spôsobilosti

Typu “S”

Oprávňuje držiteľa
u prevádzkovateľov SBS:

 • vykonávať fyzickú ochranu
  (strážnik)
 • vykonávať pátranie (detektív)
 • 78 hodín
 • 240 eur

Prihlásiť sa na kurz

Preukaz odbornej
spôsobilosti

Typu “P”

Oprávňuje držiteľa:
 

 • prevádzkovať súkromnú
  bezpečnostnú službu
 • vykonávať fyzickú ochranu
  (strážnik)
 • vykonávať pátranie (detektív)
 • 100 hodín
 • 500 eur

Prihlásiť sa na kurz

Preukaz odbornej
spôsobilosti

Typu “S” - RE-PAS

Prostredníctvom ÚPSVaR
realizujeme rekvalifikačné kurzy:

 • 78 hodín
 • 0 eur

Prihlásiť sa na kurz

Školenia vykonávame aj pre tých, ktorí majú preukaz odbornej spôsobilosti a končí im 10 ročná platnosť.

Uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti musí spĺňať tieto nutné podmienky! (pdf)

Pripravíme ťa tak, aby si skúšku na získanie preukazu zvládol s ľahkosťou.

Cena SBS kurzov zahŕňa

učebné
materiály

jeden deň pred skúškou
opakovanie učiva a konzultácia

odborná príprava
v rozsahu 78 resp.100 hodín

jeden deň
organizovanie skúšky

**Cena kurzu nezahŕňa správne poplatky za podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti (pre “S” 16,50 EUR, pre “P” 49,50 EUR), za vydanie preukazu (16,50 EUR), za vydanie odpisu z registra trestov (4,00 EUR ) a za overenie čestného prehlásenia (1,50 EUR)

Opýtať sa na kurz

Termíny SBS Kurzov

Kurzy organizujeme aktívne jeden krát do mesiaca.
Pre uchádzačov pripravujeme rôzne zvýhodnené cenové ponuky.

Čo na SBS kurz hovoria

Priebeh kurzu

Od prvého kontaktu s nami až po vydanie
preukazu odbornej spôsobilosti SBS

Kontaktujte nás

Prihlásiť sa na kurz môžete osobne v sídle spoločnosti, prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky na čísle +421 53/441 42 81, 0917 884 136, 0905 257 651, prípadne na e-mailovej adrese info@sbspkurzy.eu.

Platba za SBS Kurz

Doklad o úhrade kurzovného, príp. cenu kurzu zaplatíte v hotovosti do pokladne spoločnosti. Naše ceny SBS kurzov nájdete na našom webe. Tieto sa môžu líšiť na základe zľavových akcií. Podmienky môžete zistiť na tel. čísle +421 53/441 42 81, 0917 884 136 alebo 0905 257 651.

Skúška odbornej spôsobilosti SBS

Po absolvovaní kurzu SBS vás prihlásime na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra SR. Termín a miesto konania skúšky určí Ministerstvo vnútra SR a oznámi akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa skladá z dvoch častí (písomný test a ústna skúška), ktoré sa konajú v jeden deň. Na skúšku odbornej spôsobilosti si musíte priniesť doklad totožnosti a osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.

Nevyhnutné papierovačky

Pre ďalší proces je potrebné podpísať zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby (odbornej príprave) a dohodneme podmienky úhrady kurzovného.

Priebeh kurzu

V priebehu kurzu, ktorý trvá 7 dní („S“), resp. 10 dní („P“) vás odborne pripravíme na skúšku odbornej spôsobilosti.

Získanie preukazu
odbornej spôsobilosti SBS

Po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti SBS vám predseda skúšobnej komisie na mieste vydá preukaz odbornej spôsobilosti s platnosťou na 10 rokov.

O nás

Sme spoločnosť, ktorá viac ako štyri roky prevádzkuje bezpečnostnú službu realizovaním kurzov odbornej spôsobilosti pre prácu v súkromných bezpečnostných službách, a pre záujemcov o prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb. Náš tím tvoria skúsení lektori, ktorí majú bohaté skúsenosti v odbore bezpečnostných služieb.

JUDr. Viliam Tichý

JUDr. Viliam Tichý – konateľ spoločnosti a lektor, viac ako 15 rokov pôsobil v Policajnom zbore Slovenskej republiky v rôznych funkciách a viac ako 8 rokov sa zaoberá problematikou súkromných bezpečnostných služieb.

Výsledky kvalitnej odbornej lektorskej činnosti možno preukázať vysokou úspešnosťou uchádzačov na skúške odbornej spôsobilosti. Doposiaľ sme vyškolili viac ako 500 záujemcov o prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorí úspešne absolvovali skúšku.

Mgr. Peter Hron

Mgr. Peter Hron – lektor viac ako 20 rokov pôsobí v bezpečnostných zložkách Slovenskej republiky v rôznych výkonných a riadiacich funkciách.

Pridajte sa k ním aj Vy !

Spoločnosť túto činnosť realizuje na základe udelenej akreditácie Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.

Kontakt

Trápia vás otázky o SBS kurzoch? Pokojne nám napíšte.
Odpovieme vám na všetky otázky.

Ochrana proti spamu (captcha) Ak nemôžete prečítať slovo, kliknite sem.

Školiace stredisko:
Radničné námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
v budove Hotelovej akadémie tel.: 053/4414281
0917 884 136
info@kurzysbs.eu

Sídlo firmy
Inkasná a faktoringová spol.
Letná 3167/80
052 01 Spišská Nová Vestel.: 053/4414281
0917 884 136
info@kurzysbs.eu