Kurzy SBS
Spišská Nová Ves

Končí Vám platnosť preukazu odbornej spôsobilosti? Potrebujete si obnoviť jeho platnosť a neviete ako postupovať?

Končí Vám platnosť preukazu odbornej spôsobilosti? Potrebujete si obnoviť jeho platnosť a neviete ako postupovať? Je možné absolvovať tzv. skrátený kurz? Odpoveď nájdete v nasledujúcich riadkoch. 

Prekaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS je vydávaný s platnosťou na dobu 10 rokov. Týka sa to všetkých druhov preukazov odbornej spôsobilosti „S“, „P“ a „CIT“.

V minulosti (do 1.2.2013) bolo možné platnosť preukazu odbornej spôsobilosti obnoviť tzv. SKRÁTENÝM KURZOM. Dnešný život v spoločnosti je dynamický a tomu sa prispôsobuje aj legislatíva nevynímajúc oblasť súkromnej bezpečnosti. Rýchlo meniace sa právne prostredie v spoločnosti ale aj požiadavky zamestnávateľov ukázali, že pracovníci SBS po desiatich rokoch nedisponujú dostatočnými vedomosťami pre výkon tohto zamestnania, nakoľko právne predpisy za posledných desať rokov boli niekoľkokrát menené. Z uvedených dôvodov bol zákonom č. 8/2013 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 473/2015 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, s účinnosťou od 1.2.2013 skrátený kurz zrušený, a v súčasnosti zákon o súkromnej bezpečnosti pozná len odbornú prípravu – tzv. KURZ SBS bez rozdielov. Všetci uchádzači či už o obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti, alebo noví záujemcovia o preukaz odbornej spôsobilosti musia absolvovať celý kurz.  Pre získanie, resp. obnovenie platnosti preukazu typu „S“ 78 hodinový a 100 hodinový uchádzači o získanie, resp. obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti typu „P“. Ďalšou podmienkou je aj úspešné zvládnutie skúšky.    

V zmysle ustanovenia § 20a ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti možno odbornú prípravu absolvovať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu odbornej spôsobilosti. Ak vám platnosť preukazu odbornej spôsobilosti končí napr. 15.8.2017, odbornú prípravu môžete absolvovať najskôr od 15.2.2017. Ak vám platnosť preukazu končí napr. za štyri mesiace, päť mesiacov na kurz odbornej spôsobilosti sa môžete prihlásiť okamžite.

Upozorňujem záujemcov, ktorým končí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti aby si absolvovanie kurzu nenechávali na poslednú chvíľu, pretože kurz trvá 7 dní. Skúška môže byť od ukončenia kurzu najskôr po 15 dňoch. Termín a miesto konania skúšky určuje Ministerstvo vnútra SR najneskôr do troch mesiacov, čím sa môže vaša cesta za novým preukazom odbornej spôsobilosti „natiahnuť“ a platnosť vášho preukazu zanikne skôr ako budete mať nový.

Ako sa prihlásiť na kurz odbornej spôsobilosti?

Prostredníctvom našej webovej stránky kde nám napíšete Vaše osobné údaje a zašlete e-mail spoločnosti. V čo najkratšom čase sa s vami spojí naša pracovníčka, ktorá vás bude inštruovať, prípadne na telefónnych číslach našej spoločnosti.